Diak Clinic wordt geladen

Even voorstellen:

E. Dieleman studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie deed ze wetenschappelijk onderzoek naar taalontwikkeling bij kinderen met slechthorendheid op de afdeling KNO, hoofd-hals chirurgie en audiologie in Rigshospitalet (Kopenhagen). Na haar studie heeft ze ervaring opgedaan bij de afdeling chirurgie in het Haga Ziekenhuis en afdeling KNO in het St. Antonius ziekenhuis.

Haar medische vervolgopleiding tot KNO-arts volgde zij in het Erasmus MC met stages in het Maasstad ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Meander MC en Alrijne ziekenhuis. Ze is breed georiënteerd binnen de KNO met bijzondere aandacht voor de otologie.

Naast haar klinische werkzaamheden zet ze zich in voor het verduurzamen van de zorg binnen de KNO en hoofd-halschirurgie.

 

BIG-nummer:

69923366201