Diak Clinic wordt geladen

Informatie voor verwijzers

Snel de beste zorg voor uw patiënten Voor electieve zorg kunnen uw patiënten snel terecht in Diak Clinic. Hier krijgen ze de beste zorg, de snelheid van een (zelfstandige) kliniek en de kwaliteit van het ziekenhuis. Alles wat voor u als verwijzer van belang is om te weten, leest u hier:
man