Diak Clinic wordt geladen

Even voorstellen:

Vanaf april 2012 is Xander Zuidema werkzaam als anesthesioloog en fellow pijngeneeskunde in het Diakonessenhuis. Vanaf 2000 studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, waarna een opleiding tot anesthesioloog volgde. Zijn keuze voor het specialisme anesthesiologie is geboren uit de fascinatie voor directe farmacologie en acute geneeskunde. Met name de snelle besluitvorming bij anesthesiologisch gerelateerde calamiteiten, alsmede het contact met bijna alle medische specialismen binnen een ziekenhuis, maken anesthesiologie tot een leuk, uitdagend en boeiend specialisme. 

Na het afronden van de specialisatie tot anesthesioloog, volgde hij een fellowship Intensive Care geneeskunde, welke hij in maart 2012 heeft afgerond. Zuidema is namelijk van mening dat extra kennis en kunde met betrekking tot kritiek zieke patiënten onontbeerlijk is voor een goed en besluitvaardig beleid van zorg rondom de operatie (perioperatieve zorg). 

Zowel als co-assistent als aios anesthesiologie was hij werkzaam binnen het Diakonessenhuis. Het plezier en enthousiasme in het vak anesthesiologie haalt hij met name uit de vele patiëntencontacten van alle generaties en het leveren van veilige perioperatieve zorg alsmede effectieve doelgerichte multidisciplinaire behandeling van patiënten die aan chronische pijn lijden.

BIG-nummer:

79054572517