Diak Clinic wordt geladen

Even voorstellen:

Dr. Swartz studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Hierna startte hij zijn promotieonderzoek en opleiding tot KNO-arts aan het UMC Utrecht. In zijn opleiding legde hij de nadruk op de chirurgie van de luchtweg en behandeling van goed- en kwaadaardige gezwellen in het hoofdhalsgebied. Een deel van zijn opleiding volgde hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 
Na afronding van zijn opleiding volgde hij een vervolgopleiding in de plastische aangezichtschirurgie bij dr. Wilbert Boek (Ziekenhuis Gelderse Vallei) en dr. Koen Ingels (RadboudUMC). In 2023 verdedigde hij zijn proefschrift getiteld “Hypoxie en tumor micro-omgeving in plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-halsgebied”. Hiernaast is hij betrokken bij ander wetenschappelijk onderzoek, onder andere naar skeletspiermassa bij patiënten met hoofd-halskanker.
Naast de algemene werkzaamheden als KNO-arts, gaat zijn belangstelling uit naar de functionele neuschirurgie, behandeling en reconstructie bij huidkanker in het gelaat en de chirurgie van de hals en speekselklieren.

BIG-nummer:

19918350801

Publicaties:

Smits HJG, Swartz JE, Philippens MEP, de Bree R, Kaanders JHAM, Koppes SA, Breimer GE en Willems SM. Validation of automated positive cell and region detection of immunohistochemically stained laryngeal tumor tissue using digital image analysis. J Pathol Inform 2023 (14):100198 

Swartz JE, Smits HJG, Philippens MEP, de Bree R, Kaanders JHAM en Willems SM. Correlation and colocalization of HIF-1α and pimonidazole staining for hypoxia in laryngeal squamous cell carcinomas: A digital, single-cell-based analysis. Oral Oncol 2022 (128):105862 

Swartz JE, Faber HT, Scheffer ART en Dirven R. How I do it: Snel administreren kunt u uw computer leren. Ned Tijdschr KNO-heelkunde 2022 (1):41-3 

Van Heusden HC, Swartz JE, Chargi N, de Jong PA, van Baal MCPM, Wegner I en de Bree R. Feasibility of assessment of skeletal muscle mass on a single cross-sectional image at the level of the fourth thoracic vertebra. Eur J Radiol 2021 (142): 109879 

De Bree R, Swartz JE, Bril S, Chargi N, Wegner I en Smid EJ. Skeletal muscle mass measurements using head and neck CT imaging in head and neck cancer patients. Radiother Oncol. 2021 (161):72-73