Diak Clinic wordt geladen

Even voorstellen:

Dr. J.R. Spermon studeerde geneeskunde aan de Universiteit te Utrecht en legde in 1998 het artsenexamen af. Hij specialiseerde zich tot uroloog in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen “St. Radboud” (opleider: prof. dr. J.A. Witjes) en het Alysis Zorggroep “Rijnstate” te Arnhem (opleider: dr. P. Weyerman). Sinds 2008 is hij geregistreerd als uroloog.

Loopbaan 

Sinds 1 januari 2009 is de heer Spermon werkzaam als uroloog in het Diakonessenhuis te Utrecht.

Promotie 

De heer Spermon promoveerde in 2006 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op het proefschrift getiteld: “Refinements in the management of testicular germ cell cancer”.

Internationale Publicaties 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Aandachtsgebieden naast algemene urologie:

  • oncologische urologie
  • laparoscopie
  • minimaal invasieve chirurgie

Bijzondere taken

Dr. Spermon is in het Diakonessenhuis lid van de oncologiecommissie, en de werkgroepen minimaal invasieve chirurgie en elektronisch patiëntendossier. Daarnaast is hij betrokken bij het Integraal Kankercentrum Midden Nederland, onderdeel Urologische Oncologie.

BIG-nummer:

99049179701