Diak Clinic wordt geladen

Even voorstellen:

Dr. Smakman studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht en slaagde cum laude voor zijn propedeuse, doctoraal en artsexamen. Na zijn artsexamen verrichtte hij zijn promotieonderzoek in het laboratorium voor experimentele chirurgische oncologie in het UMC Utrecht. Hij deed onderzoek naar de mechanismen achter uitzaaiingen van dikke darmkanker naar de lever.

Na zijn promotie in 2006 begon hij met de opleiding tot chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht. Tijdens zijn opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in de (minimaal invasieve) darmchirurgie, longchirurgie en leverchirurgie. Hiervoor heeft hij onder andere een half jaar in het Atrium MC in Heerlen gewerkt om de minimaal invasieve longchirurgie te leren (VATS).

Na zijn opleiding tot chirurg heeft hij gewerkt in Parijs (Centre Hépato-Biliaire Paul Brousse) om zich verder te specialiseren in de leverchirurgie en in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles om zich verder te specialiseren in de VATS longchirurgie.

Sinds september 2012 werkt hij als staflid in het Diakonessenhuis en heeft hij zich gespecialiseerd in minimaal invasieve chirurgie (kijkoperaties) van de long, darm en galblaas. Daarnaast heeft hij zich toegelegd op de proctologie en algemene chirurgie.

BIG-nummer:

39058986401