Diak Clinic wordt geladen

Even voorstellen:

Dr. P.A. Borggreven studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden waar hij in 1998 het artsexamen behaalde. Tijdens zijn studie verrichtte hij wetenschappelijk onderzoek in Kaapstad (Tygerberg Hospital), Zuid-Afrika. Nadat hij als arts werkzaam was bij de afdeling Algemene Chirurgie van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag volgde hij tot 2004 zijn opleiding tot KNO-arts in het VU medisch centrum te Amsterdam.

Van 2004 tot 2006 was hij als staflid werkzaam aan het VUmc en als chef de clinique binnen de maatschap KNO-heelkunde in het ziekenhuis Hilversum. Hij introduceerde op het VUmc de BAHA "bone anchored hearing aid", een implanteerbaar hoortoestel. Daarnaast deed hij uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar chirurgische behandeling van mond- en keelkanker. In 2005 verdedigde hij met succes het proefschrift "Surgical treatment with microvascular reconstruction of oral and oropharyngeal cancer". Sinds 2006 is hij werkzaam binnen het Diakonessenhuis. Tussen 2009 en 2016 was hij met zijn collega’s tevens deels werkzaam binnen het Hofpoort ziekenhuis te Woerden om daar de oorchirurgie op de kaart te zetten.

Binnen het Diakonessenhuis richt dr. Borggreven zich vooral op de aandachtsgebieden als boven beschreven. Naast zijn dagelijkse klinische werkzaamheden zet hij zich ook al jaren in voor nevenwerkzaamheden binnen en buiten het ziekenhuis. Zo is hij bijvoorbeeld al enige jaren voorzitter van de ziekenhuis calamiteiten commissie en daarnaast voorzitter van de Stichting Nascholing KNO. Ook is hij nauw betrokken bij de opleiding van arts-assistenten KNO als plaatsvervangend opleider. Jaarlijks organiseert hij met zijn collega’s specifiek onderwijs voor huisartsen alsook een live oorchirurgie congres waarbij de unieke techniek van glasimplantatie wordt getoond.

BIG-nummer:

29049020301